Sale end in:

RAW Classic Masterpiece King Size Slim & Pre-Rolled Tips

กระดาษมวน RAW Classic King Size Slim มาพร้อมก้นกรองสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บ ตัวกระดาษผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการเจือปนไฟเบอร์ ทำให้ตัวกระดาษมีความบางและมีสีน้ำตาลอ่อนๆ ภายในตัวกระดาษมีประทับลายน้ำรูปกากบาทซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งมีส่วนช่วยในการลดกระบวนการเผาไหม้ให้ช้าลงและเพิ่มละมุนและความนุ่มของตัวยาทำให้คุณเพลิดเพลินกับการสูบได้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

  • ความยาว : 3 เมตร
  • ก้นกรองจำนวน 30 ทิป /กล่อง

กระดาษมวน RAW Classic King Size Slim มาพร้อมก้นกรองสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บ ตัวกระดาษผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการเจือปนไฟเบอร์ ทำให้ตัวกระดาษมีความบางและมีสีน้ำตาลอ่อนๆ ภายในตัวกระดาษมีประทับลายน้ำรูปกากบาทซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งมีส่วนช่วยในการลดกระบวนการเผาไหม้ให้ช้าลงและเพิ่มละมุนและความนุ่มของตัวยาทำให้คุณเพลิดเพลินกับการสูบได้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

  • ความยาว : 3 เมตร
  • ก้นกรองจำนวน 30 ทิป /กล่อง
0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart