Sale end in:

Big Ripper Strain

ความเครียด
39%ของผู้คนกล่าวว่าช่วยเรื่องความเครียด

ความวิตกกังวล
28%ของคนบอกว่าช่วยเรื่องความวิตกกังวล

ความเจ็บปวด
26%ของคนบอกว่าช่วยเรื่องความเจ็บปวด

ข้อมูลนี้ได้มาจากผู้อ่านของเราและไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนใช้กัญชาสำหรับอาการป่วย

This product is currently out of stock and unavailable.

Big Ripper  มี THC 22% เทอร์พีนที่โดดเด่นในสายพันธุ์นี้คือไมร์ซีน หากคุณเคยสูบหรือเคยชิมกับสายพันธุ์นี้ Big Ripper สามารถให้ความรู้ได้ที่ Line : @siamweeds

รูปแบบสินค้าของดอก

,

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart