เกี่ยวกับเรา - SIAMWEEDS - PURPLE LION PACIFIC
กัญชา ซื้อขายกัญชา ซื้อกัญชา ขายกัญชา ดอกกัญชา กัญชาใกล้ฉัน weed cannabis

PURPLE LION PACIFIC | SIAMWEEDS | SIAM HIGH WEED | PURI KUSH | STONED WEED

(“เรา”, “ของเรา”, “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการให้บริการที่มีคุณภาพ ดังนั้น เราจึงได้กำหนดกฎการซื้อ-ขาย และครอบครองของสินค้า โดยอ้างอิงจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

กฎการซื้อ-ขาย และครอบครอง

 1. ไม่จำหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 2. ไม่จำหน่ายให้กับสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
 3. ต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการซื้อ-ขาย
 4. จำกัดปริมาณ 1,000 กรัม ต่อการสั่งซื้อ-ขาย ต่อบุคคล
 5. ใช้หรือสันทนาการในพื้นที่ส่วนบุคคล หรือในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 6. ไม่สนับสนุนใช้ในที่สาธารณะ
 7. ไม่แนะนำช่อดอกกัญชาให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อใช้หรือสันทนาการ
 8. โปรดระวังผู้แอบอ้าง PURPLE LION PACIFIC | SIAMWEEDS | SIAM HIGH WEED | PURI KUSH | STONED WEED
 9. หากสินค้าถูกแกะและยังไม่ชำรุด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินการซื้อ-ขาย และครอบครองสินค้า โดยอ้างอิงจาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา

การติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับกฎการซื้อ-ขาย และครอบครอง หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราที่ info@purikush.com

ข้อความนี้ถูกเรียบเรียงให้เป็นทางการ และอาจมีการปรับปรุง หรือแก้ไขในอนาคต 
ขอบคุณที่ใช้บริการของ PURPLE LION PACIFIC
English Translation:

 PURPLE LION PACIFIC’s Sales and Possession Rules

 

Introduction

PURPLE LION PACIFIC (“We”, “Our”, “Company”) values your personal data protection and quality service. Therefore, we have established rules for the sale and possession of products, referring to our personal data protection policy.

Sales and Possession Rules

 1. Not for sale to individuals under 20 years of age.
 2. Not for sale to pregnant women and nursing mothers.
 3. Identification card must be shown for identity verification during purchase.
 4. Limit of 1,000 grams per purchase per individual.
 5. Use or recreation only in private areas or in authorized areas.
 6. Not supported for use in public places.
 7. Do not recommend cannabis flowers to individuals under 20 years for use or recreation.
 8. Beware of impersonators of PURPLE LION PACIFIC | SIAMWEEDS | SIAM HIGH WEED | PURI KUSH | STONED WEED.
 9. If the product is opened and undamaged, we reserve the right not to accept returns.

Data Protection

We will use your personal data for sales and possession transactions, referring to our personal data protection policy.

Contact

For any questions or concerns about the sales and possession rules or the data protection policy, please contact us at info@purikush.com.

This message is formally arranged and may be updated or modified in the future.

Thank you for using PURPLE LION PACIFIC services.

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart