กัญชา ซื้อขายกัญชา ซื้อกัญชา ขายกัญชา ดอกกัญชา กัญชาใกล้ฉัน weed cannabis

PURPLE LION PACIFIC | SIAMWEEDS | SIAM HIGH WEED | PURI KUSH | STONED WEED

(“เรา”, “ของเรา”, “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการให้บริการที่มีคุณภาพ ดังนั้น เราจึงได้กำหนดกฎการซื้อ-ขาย และครอบครองของสินค้า โดยอ้างอิงจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

กฎการซื้อ-ขาย และครอบครอง

  1. ไม่จำหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  2. ไม่จำหน่ายให้กับสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
  3. ต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการซื้อ-ขาย
  4. จำกัดปริมาณ 1,000 กรัม ต่อการสั่งซื้อ-ขาย ต่อบุคคล
  5. ใช้หรือสันทนาการในพื้นที่ส่วนบุคคล หรือในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  6. ไม่สนับสนุนใช้ในที่สาธารณะ
  7. ไม่แนะนำช่อดอกกัญชาให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อใช้หรือสันทนาการ
  8. โปรดระวังผู้แอบอ้าง PURPLE LION PACIFIC | SIAMWEEDS | SIAM HIGH WEED | PURI KUSH | STONED WEED
  9. หากสินค้าถูกแกะและยังไม่ชำรุด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินการซื้อ-ขาย และครอบครองสินค้า โดยอ้างอิงจาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา

การติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับกฎการซื้อ-ขาย และครอบครอง หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราที่ info@purikush.com

ข้อความนี้ถูกเรียบเรียงให้เป็นทางการ และอาจมีการปรับปรุง หรือแก้ไขในอนาคต 
ขอบคุณที่ใช้บริการของ PURPLE LION PACIFIC
0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart