นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Privacy Policy · Last updated 31 August 2023
PRIVACY POLICY OF PURPLE LION PACIFIC, SIAMWEEDs, SIAM HIGH WEED, PURI KUSH, STONED WEED

PURPLE LION PACIFIC, SIAMWEEDs, SIAM HIGH WEED, PURI KUSH, STONED WEED (“เรา”, “ของเรา”, “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้อธิบายวิธีการที่เราเก็บ ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

ข้อมูลที่เราเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, IP Address, Cookies
ข้อมูลประชากร: เพศ, ที่ตั้ง
เนื้อหาและไฟล์: รูปภาพ, เอกสาร, ไฟล์, บทวิจารณ์, เนื้อหา, ข้อมูลชีวประวัติ

 

วิธีการใช้ข้อมูล

ปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์
ส่งข้อมูล และโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การแชร์ข้อมูล
เราจะไม่ขาย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือตามกฎหมาย

 

การเข้าถึง และควบคุมข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การปกป้องข้อมูล
เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือ การอัปเดตนโยบาย
เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จากเวลาสู่เวลา การใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จะถือว่าคุณยอมรับนโยบายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

Cookies and Do Not Track
เราอาจใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และกิจกรรมออนไลน์อื่นๆ ของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ เมื่อคุณท่องอินเทอร์เน็ต คุณสามารถควบคุมคุกกี้ ที่รวบรวมได้โดยใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเราได้

เราใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณา ที่ตรงกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเราได้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
เว็บไซต์ siamweeds.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปรับปรุงบริการ ส่งโปรโมชั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ท่านได้รับสินค้า และบริการที่ดีจากเรา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านตกลง และยินยอมให้เราสามารถใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วนไปยังทางเรา หรือพันธมิตรในทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน และของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

* เพื่อสนับสนุนการส่งมอบ บริการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด ที่ตรงกับความต้องการของท่าน
* เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้บริการ
* เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด
* เพื่อดำเนินการตามการใช้บริการ ทำนิติกรรมสัญญา ธุรกรรม
* เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การขนส่งสินค้า
* เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน
* เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
* เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราที่ info@purikush.com

KHON KAEN SIAM HIGH WEED
8/6 Moo 12, Mueang District, Sila Subdistrict, Khon Kaen Province, P.O. 40000
TEL : 084-411-1451 K.TON

UBON RATCHATHANI PURI KUSH
436/3 Suriya Road, Mueang Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani Province 34000
TEL : 098-635-5099 K.BANK

UDON THANI STONED WEED
254/12 PRAJAK-SINLAPAKHOM ROAD, MAK-KHAENG SUBDISTRICT, MUEANG UDON THANI DISTRICT, UDON THANI 41000
TEL : 095-797-9754 K.JO

PUBLIC RELATIONS ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
TEL : 061-735-8758 K.ARM

ข้อมูลเพิ่มเติม
ห้ามจำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี นิสิต นักเรียน นักศึกษา สตรีมีครรภ์ หรือ สตรีที่ให้นมบุตร
ห้ามขายในวัด และศาสนสถาน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสนุก
ห้ามสูบทำให้เกิดกลิ่น และควันในที่สาธารณะ ทำให้เกิดความรำคาญ

プライバシーポリシー・最終更新日:2023年8月31日
PURPLE LION PACIFIC, SIAMWEEDs, SIAM HIGH WEED, PURI KUSH, STONED WEEDのプライバシーポリシー
PURPLE LION PACIFIC, SIAMWEEDs, SIAM HIGH WEED, PURI KUSH, STONED WEED(「私たち」、「当社」)は、お客様の個人情報の保護を重視しています。このポリシーでは、お客様の個人情報をどのように収集、使用、保護するかについて説明します。

 

 

収集する情報
個人情報:名前、住所、メールアドレス、電話番号、IPアドレス、クッキー
人口統計情報:性別、場所
コンテンツとファイル:画像、文書、ファイル、レビュー、コンテンツ、履歴書情報

 

 

情報の使用方法
ウェブサイトの改善とカスタマイズ
関連する情報とプロモーションの送信
製品またはサービスの改善のためのデータ分析

 

情報の共有
お客様の許可がある場合、または法的に必要な場合を除き、お客様の個人情報を第三者に販売または共有することはありません。

情報へのアクセスとコントロール
お客様は、自分の個人情報にアクセスしたり、それを編集したり、削除したりする権利があります。

 

情報の保護
最新のセキュリティ対策を使用してアクセスを防止します。お客様の許可がある場合、または法的に必要な場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示することはありません。

 

ポリシーの変更
このポリシーは時折変更される可能性があります。ポリシーが変更された後にウェブサイトを使用することで、変更されたポリシーに同意したことになります。

 

クッキーとDo Not Track
お客様のウェブサイトの使用と他のオンライン活動に関する情報を収集するために、クッキーや類似のテクノロジーを使用する場合があります。この情報は、お客様に興味を持っている広告を表示するために使用されます。クッキーの収集をコントロールするには、お客様のブラウザの設定を使用できます。クッキーを無効にすると、当社のウェブサイトの一部の機能を使用できなくなる可能性があります。

 

お問い合わせ
このプライバシーポリシーに関するご質問がある場合は、info@purikush.comまでお問い合わせください。

追加情報
20歳未満の未成年者、学生、妊婦、授乳中の女性への販売は禁止です。
寺院、宗教施設、寮、公園、遊園地での販売は禁止です。
公共の場での臭いや煙を発生させる喫煙は禁止です。

この翻訳がお役に立てれば幸いです。何か他に質問があれば、どうぞお知らせください。

Datenschutzrichtlinie · Zuletzt aktualisiert am 31. August 2023
Datenschutzrichtlinie von PURPLE LION PACIFIC, SIAMWEEDs, SIAM HIGH WEED, PURI KUSH, STONED WEED
PURPLE LION PACIFIC, SIAMWEEDs, SIAM HIGH WEED, PURI KUSH, STONED WEED (“wir”, “uns”, “Unternehmen”) legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Diese Richtlinie erklärt, wie wir Ihre persönlichen Daten sammeln, verwenden und schützen.

 

Gesammelte Informationen
Persönliche Daten: Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, IP-Adresse, Cookies
Demografische Daten: Geschlecht, Standort
Inhalt und Dateien: Bilder, Dokumente, Dateien, Bewertungen, Inhalte, Lebenslaufdaten

 

Verwendung der Informationen
Verbesserung und Anpassung der Website
Versand von relevanten Informationen und Werbeaktionen
Analyse der Daten zur Verbesserung von Produkten oder Dienstleistungen

 

Datenweitergabe
Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte verkaufen oder teilen, es sei denn, wir haben Ihre Erlaubnis oder es ist gesetzlich erforderlich.

 

Zugriff und Kontrolle der Daten
Sie haben das Recht, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen, sie zu ändern oder zu löschen.

 

Datenschutz
Wir verwenden moderne Sicherheitsmaßnahmen, um den Zugriff zu verhindern. Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, wir haben Ihre Zustimmung oder es ist gesetzlich erforderlich.

 

Änderungen der Richtlinie
Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Die Nutzung der Website nach einer Änderung der Richtlinie gilt als Zustimmung zur geänderten Richtlinie.

 

Cookies und Do Not Track
Wir verwenden möglicherweise Cookies oder ähnliche Technologien, um Informationen über Ihre Nutzung der Website und andere Online-Aktivitäten zu sammeln. Diese Informationen werden verwendet, um Ihnen interessenbezogene Werbung anzuzeigen. Sie können die Sammlung von Cookies über Ihre Browsereinstellungen steuern. Wenn Sie Cookies deaktivieren, können Sie möglicherweise nicht alle Funktionen der Website nutzen.

 

Kontakt
Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie wenden Sie sich bitte an uns unter info@purikush.com.

 

Weitere Informationen
Der Verkauf an Minderjährige unter 20 Jahren, Schüler, Studenten, schwangere Frauen oder stillende Frauen ist verboten.
Der Verkauf in Tempeln und religiösen Einrichtungen, Wohnheimen, öffentlichen Parks und Vergnügungsparks ist verboten.
Das Rauchen in der Öffentlichkeit, das Gerüche und Rauch verursacht, ist verboten.

 

Ich hoffe, diese Übersetzung ist hilfreich für Sie. Wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart