ฤทธิ์ของกัญชา Potency Of Cannabis - SIAMWEEDS - PURPLE LION PACIFIC
ฤทธิ์ของกัญชา Potency Of Cannabis

ต้นกัญชา มีฤทธิ์ที่มีความเข้มข้นสูงของ Cannabinoid (CBD) ,Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Psychoactive THCA พันธุกรรม และสภาพการเจริญเติบโตเป็นตัวกำหนดระดับ THCA ในพืชกัญชา ยิ่งมีปริมาณ THCA สูงเท่าไร พืชกัญชาก็ยิ่งมีศักยภาพมากขึ้นเท่านั้น

THCA ต้องผ่านกระบวนการ Decarboxylation ดีคาร์บอกซิเลชั่น หรือกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้กลายเป็น THC  Cannabinoid ที่จะส่งต่อต่อฤทธิ์จิตประสาท Cannabinoid ทำให้เกิดความรู้สึกร่าเริง เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา ยิ่งมีความเครียดมากเท่าใด ปริมาณสาร THC ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และฤทธิ์อาจะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

CBD นั้นไม่มีออกฤทธิ์ ทำให้เกิดฤทธิ์จิตประสาท หรือมึนเมา เหมือนกับ THC แต่มีฤทธิ์ทางการแพทย์ที่มากมาย เช่น ทำให้ผ่อนคลาย ลดอาการวิตกกังวล และมีศักยภาพในการรักษาโรคหลายๆ โรค

หนึ่งในตัวบ่งชี้ฤทธิ์ของกัญชา คือ กลิ่น ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีศักยภาพ ได้แก่ ของกิน และสารสกัดเข้มข้น ซึ่งผู้คนใช้อาจะเพื่อสันทนาการ หรือทางการแพทย์

ความแรง หมายถึง ทั้งผลบวก และลบของสายพันธุ์กัญชาโดยไม่คำนึงถึงการใช้งาน สันทนาการ หรือทางการแพทย์

ความแรงของกัญชา มีผลต่อจิตประสาท ทั้งผลบวก และผลลบ ของการใช้กัญชา ผลบวกของการใช้กัญชา ได้แก่ บรรเทาอาการปวด บรรเทาความเครียด ช่วยให้นอนหลับพักผ่อน และเพิ่มอารมณ์ขัน ผลลบของการใช้กัญชา ได้แก่ อาการประสาทหลอน จิตตก และปัญหาการเสพติด

PISTIL ขนสีส้มบนต้นกัญชา หรือ เกสรตัวเมีย หรือ ปาน

PISTIL ขนสีส้มบนต้นกัญชา หรือ เกสรตัวเมีย หรือ ปาน

มักเชื่อมโยงกับความแรงอย่างไม่ถูกต้อง เกสรตัวเมีย บทบาทสำคัญใช้ในการสืบพันธุ์ของพืช แต่ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อระดับความแรง การเปลี่ยนแปลงของสี จากสีขาวเป็นสีส้มสดใส สีน้ำตาล หรือสีแดง นั้นเกี่ยวกับพันธุกรรม และวงจรชีวิตของกัญชา The Plant’s Lifecycle.

HARVESTING การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ Top Bud เสียหาย ในขณะที่การบ่มที่ถูกต้องนั้น เกี่ยวข้องกับการทำให้แห้งช้าๆ เพื่อรักษาความชื้น และไม่เป็นอันตรายต่อเชื้อรา ระยะเวลา เทคนิคการตัด การทำให้แห้ง สภาวะการเก็บรักษา มีบทบาทสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพ และรสชาติของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

TRICHOMES หรือ ไตรโคม

ตัวบ่งชี้ที่แท้จริงของศักยภาพของกัญชา ต่อมยางขนาดเล็กที่มี Cannabinoids เช่น THC และ CBD รวมถึง Terpenes และ Flavonoids การเคลือบหนาทึบของTrichomes ที่ดูเยือกเย็นจัด บน Top Bud และใบไม้บ่งชี้ว่าสายพันธุ์มีคุณภาพสูง และมีศักยภาพมากกว่า
PISTIL ขนสีส้มบนต้นกัญชา หรือ เกสรตัวเมีย หรือ ปาน trichomes microscope images | SIAMWEEDs
ปัจจัยต่างๆ เช่น พันธุกรรม สภาพการเจริญเติบโต เทคนิคการเก็บเกี่ยว และวิธีการบ่ม มีอิทธิพลอย่างมากต่อฤทธิ์ของกัญชา สภาวะที่เหมาะสมที่สุด การใส่ใจอย่างระมัดระวัง ในแต่ละขั้นตอน สามารถเพิ่มการผลิตเชื้อรา และไตรโครโมนได้เช่นกัน นั้นจะเหมือนถึงศักยภาพของกัญชา ที่เรียกว่า Top Shelf

Lab Testing การทดสอบในห้องปฏิบัติ

การสามารถให้การอ่าน ค่าสาร Cannabinoid ที่แม่นยำ รวมถึงระดับ THC และ CBD ส่วนประกอบเหล่านี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการประเมินความแข็งแกร่ง Strength ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ ปัจเจกบุคคลและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแต่ละอย่าง เช่น ระดับความอดทน Levels และ Metabolism

Pistil รูปร่างของเกสรตัวเมีย

สามารถช่วยระบุสายพันธุ์ต่างๆ ได้ แต่ไม่ควรยึดถือ เป็นตัวบ่งชี้ความแรง การพิจารณาผลการทดสอบในห้องปฏิบัติ หรือ Lab Testing และ การมีอยู่ของ Trichomes หรือ ไตรโคม จะน่าเชื่อถือกว่า
สรุป
การใช้กัญชาเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นระดับ Cannabinoid และสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก , วิธีการเก็บเกี่ยว, สภาพอากาศ , และวิธีการบ่ม เป็นต้น อย่างไรก็ดี สำคัญมากความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกัญชา เพราะมันมีผลต่อความสุขภาพ และสภาพจิตใจของคนที่ใช้ ควรทำการศึกษา เพื่อมาตรฐานของคุณภาพกัญชาไทย Cannabis Thailand Top Buds
GELATO BY PROFESSOR TRICHROME
Facebook
Twitter
0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart