Sale end in:

F1 MARIJUANA 🏎️

• GREEN HOUSE
• GENETICS : OTHER SATIVA HEAVY
• GENOTYPE : SATIVA70/30
• AROMA : LEMON-LIME & SPICY EXHALE
• EFFECT : POTENCY AND GIDDY DAYTIME
• THC : 20% (HIGH)

ลักษณะทางกายภาพ และสภาพการปลูก :
ประเภทการปลูก : ปลูกในโรงเรือน (Green House)
กลิ่น : หอมสดชื่นของมะนาว-มะกรูด และเผ็ดเล็กน้อย
พันธุกรรม : ส่วนใหญ่เป็น Sativa
จีโนไทป์ : Sativa 70%, Indica 30%

ผลกระทบ : ให้ความรู้สึกตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า และเหมาะสำหรับการใช้งานในช่วงกลางวัน
THC: 20% (ระดับสูง)

คำแนะนำในการบริโภค : ปริมาณสาร THC ที่สูง (20%) อาจส่งผลให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่รุนแรง ควรเริ่มต้นด้วยปริมาณน้อย และค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart