Sale end in:

WHITE WIDOW🌶️

WHITE WIDOW🌶️

+ GREEN HOUSE SEEDS

+ GENETICS :  BRAZILIAN SATIVA X SOUTH INDIAN INDICA

+ GENOTYPE : HYBRID (SATIVA60%/40%)

+ AROMA :  WOODY, SPICY HERBAL AND EARTHY

+ EFFECT :  ENERGETIC ,TALKATIVE AND CREATIVE

+ THC : 15% (HIGH)

เมื่อนึกถึง สปายซี่ อาจจะนึกถึงรสชาติที่เผ็ดร้อน และเต็มเปี่ยม แต่สำหรับผู้ที่รู้จักกับโลกของกัญชา WHITE WIDOW คือการผสมผสานของความสดชื่น และความเผ็ดร้อนที่ละมุนละไม

🌱 พันธุ์พิเศษ : การผสมผสานระหว่าง BRAZILIAN SATIVA X SOUTH INDIAN INDICA ทำให้ได้รสชาติ และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
🌱 กลิ่นไม้ที่เข้มข้น ผสมกับกลิ่นสมุนไพร ที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่น
🌱 ความรู้สึกที่มีพลังงาน ชอบพูดคุย และความคิดสร้างสรรค์

🔥 พร้อมสำหรับประสบการณ์สปายซี่ที่ไม่เหมือนใคร? 🔥
WHITE WIDOW ไม่ใช่แค่กัญชาธรรมดา มันเป็นการผสมผสานของสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเตียงนอน หรือบนเก้าอี้โยก คุณจะรู้สึกสดชื่น และสบายใจ ด้วยกลิ่น และรสชาติที่ทำให้คุณนึกถึงความสดชื่นของ WHITE WIDOW

🌿 สมุดไพรไทย : ความสปายซี่ที่มาจากธรรมชาติ 🌿
ในสมุดไพรไทย ความสปายซี่เป็นส่วนสำคัญของการรักษาด้วยสมุนไพร และ WHITE WIDOW ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสปายซี่ที่มาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบรสชาติเผ็ดร้อน หรือเป็นคนที่ชอบความสดชื่น จะรู้สึกถึงความสปายซี่ที่มาจาก WHITE WIDOW ที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่น และสบายใ

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart