ZAPPLEZ - SIAMWEEDS - PURPLE LION PACIFIC
Sale end in:

ZAPPLEZ

ZAPPLEZ
• STANDARD : CG35
• CONSCIOUS GENETICS
• GENETICS : BLUE ZUSHI X SOUR APPLE RUNTZ
• GENOTYPE : HYBRID
• AROMA : RICH CREAMY COOKIE
• EFFECT : LASTING POTENT EFFECTS
• THC : 30% (AVERAGE)

ZAPPLEZ

ในโลกที่การเชื่อมต่อ และความแตกต่างถูกเน้นย้ำ การมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร และ ZAPPLEZ ก็เป็นหนึ่งในนั้น ด้วยมาตรฐาน CG35 จาก Conscious Genetics ZAPPLEZ ไม่เพียงแต่เป็นการผสมผสานของพันธุกรรมชั้นเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครให้กับผู้ใช้

ZAPPLEZ เกิดจากการผสมผสานระหว่าง Blue Zushi และ Sour Apple Runtz สร้างสายพันธุ์ Hybrid ที่มีกลิ่นหอมแบบ Rich Creamy Cookie และผลกระทบที่ทรงพลังและยาวนาน ด้วย THC ประมาณ 30% สายพันธุ์นี้มอบประสบการณ์ที่เข้มข้นและอิ่มเอม
มาตรฐาน CG35 และความสำคัญของการคัดเลือกฟีโนไทป์
CG35 บ่งบอกถึงการใช้เทคนิคการปลูกและการจัดการที่เหมาะสม รวมถึงการคัดเลือกฟีโนไทป์ที่ละเอียดอ่อน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสูงสุดของผลผลิต การคัดเลือกฟีโนไทป์ในระดับนี้เน้นที่การสร้างสมดุลระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของพืช เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของกลิ่น, รสชาติ และผลกระทบ

การวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับ ZAPPLEZ เน้นที่การศึกษาผลกระทบที่ “LASTING POTENT EFFECTS” กลิ่นหอม Rich Creamy Cookie ไม่เพียงแต่ทำให้ ZAPPLEZ โดดเด่นในเรื่องของ aroma แต่ยังส่งผลต่อการรับรู้ และประสบการณ์

ZAPPLEZ เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้อง ที่มองหาความแตกต่าง และประสบการณ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของการนำเทคนิคการปลูก และการคัดเลือกฟีโนไทป์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตกัญชาคุณภาพสูง ZAPPLEZ 

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart